Henk Helwig, fotograaf uit Stein, heeft zowel vorig en dit jaar, gratis, foto's gemaakt van onze herdenkingsdag. Wij zijn hem daarvoor zeer dankbaar.

Het Bestuur