Bestuurssamenstelling

 

Het DB / Dagelijks Bestuur van de Stichting Waringin bestaat uit 4 leden:

 

1. Voorzitter

    André Simon

    Tel.: 0615343015

    Email: aesimon@kpnmail.nl

 

2. (Aspirant) Secretaris / Contactadres Waringin

    Rick Martherus

    p/a Gaffelhof 49

    6418 KC  Heerlen

    Email: secretariaat@waringinhormat.nl

    Tel.: 0610226156

 

 

3. Penningmeester

    Frans Robroek

    fransrobroek@icloud.com

 

4. 2e Penningmeester

   John van Dick

   waringin@deglobetrotter.info

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie, gemaakte kosten

(cf. art.5, lid 7 van de nieuwe Statuten)