Bestuurssamenstelling

 

Het DB / Dagelijks Bestuur van de Stichting Waringin bestaat uit 4 leden:

 

1. Voorzitter

    André Simon

    Email: aesimon@home.nl

 

2. Secretaris / Contactadres

    Rick Martherus

    Gaffelhof 49

    6418 KC   Heerlen

    +31(0)610226156

    Email: rick.martherus@home.nl

 

3. Penningmeester

    Frans Robroek

    fransrobroek@icloud.com

 

4. 2e Penningmeester

   John van Dick

   waringin@deglobetrotter.info

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie, gemaakte kosten

( cf. art.4 Statuten)