Bestuurssamenstelling

 

Het Bestuur van de Stichting Waringin bestaat uit 3 leden:

1. Voorzitter

    André Simon

    Email: aesimon@home.nl

 

2. Secretaris / Contactadres

    Peter Heuperman

    Joke Smitstraat 19

    6416 HS   Heerlen

    +31(0)615201568

    Email: peter.heuperman@home.nl

 

3. Penningmeester

    Rick Martherus

    rick.martherus@home.nl

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie, gemaakte kosten

( cf. art.4 Statuten)