Bestuurssamenstelling

 

Het DB / Dagelijks Bestuur van de Stichting Waringin bestaat uit 4 leden:

 

1. Voorzitter

    André Simon

    Email: aesimon@home.nl

 

2. Secretaris / Contactadres

    Vacature

    p/a Galerijstraat 32

    6432 AV  Hoensbroek

    +31(0)452054989

    Email: secretariaat@waringinhormat.nl

 

 

3. Penningmeester

    Frans Robroek

    fransrobroek@icloud.com

 

4. 2e Penningmeester

   John van Dick

   waringin@deglobetrotter.info

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie, gemaakte kosten

( cf. art.4 Statuten)