De initiatiefgroep van de Stichting bestaat uit tweede en derde generatie Indische Nederlanders, woonachtig in Zuid-Limburg, die de behoefte aan een gedenkplaats, gedenkteken en jaarlijkse herdenking in de regio Zuid-Limburg, hebben aangegrepen om tot realisatie ervan over te gaan. Het hoger doel is het duurzaam behoud van ons cultureel erfgoed voor volgende generaties. De belangrijkste beweegredenen zijn:

  • eerbetoon aan de overledenen, en
  • de erkenning van de Indisch Nederlandse geschiedenis. 

De initiatiefgroep zet zich belangeloos in voor de realisatie van een gedenkplaats, gedenkteken en jaarlijkse herdenking in de regio Zuid-Limburg van de slachtoffers van de tweede wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië en de nasleep van de Indonesische vrijheidsstrijd.  

 

- Door middel van het geschreven en gesproken woord lichten wij onze omgeving voor over de Nederlands-Indische geschiedenis, meer specifiek de periode van de tweede  wereldoorlog en de nasleep van de   Indonesische vrijheidsstrijd.

 

- Wij bewegen onze omgeving ertoe om in voldoende mate adhesie te betuigen aan ons initiatief en ons daarmee in staat te stellen in overleg te treden met de regionale overheden.

 

Ofschoon enkele leden van de Initiatiefgroep maatschappelijk geëngageerd zijn, is er geen sprake van politieke- of religieuze banden. Waringin is een Burgerinitiatief.