Het Bestuur van de Stichting bestond in eerste instantie uit tweede en derde generatie Indische Nederlanders, woonachtig in Zuid-Limburg, die de behoefte aan een gedenkplaats, gedenkteken en jaarlijkse herdenking in de regio Zuid-Limburg, hebben aangegrepen om tot realisatie ervan over te gaan. Het hoger doel is het duurzaam behoud van ons cultureel erfgoed voor volgende generaties. De belangrijkste beweegredenen zijn:

  • eerbetoon aan de overledenen, en
  • de erkenning van de Indisch Nederlandse geschiedenis. 

Na de realisatie van een gedenkplaats en een gedenkmonument in 2019 zet het Bestuur zich belangeloos in voor een jaarlijkse herdenking in de regio Zuid-Limburg van de slachtoffers van de tweede wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië en de nasleep van de Indonesische vrijheidsstrijd.  

 

Het Bestuur is nu een gemengd gezelschap van tweede en derde generatie Indische Nederlanders met Nederlands/ Limburgse mensen die de Indische cultuur en geschiedenis een warm hart toedragen

 

Door middel van het geschreven en gesproken woord lichten wij onze omgeving voor over de Nederlands-Indische geschiedenis, meer specifiek de periode van de tweede wereldoorlog en de nasleep van de Indonesische vrijheidsstrijd. 

 

Wij bewegen onze omgeving ertoe om in voldoende mate adhesie te betuigen aan ons initiatief en ons daarmee in staat te stellen in overleg te treden met de regionale overheden.

 

Ofschoon enkele leden van het Bestuur maatschappelijk geëngageerd zijn, is er geen sprake van politieke- of religieuze banden. Waringin is een Burgerinitiatief.