Ook dit jaar organiseert Filmhuis de Spiegel/Royal in samenwerking met Waringin, een Dag van het Indisch Erfgoed.

Op zondag 14 juli vanaf 14.00 uur.

Zodra het definitieve programma bekend is zullen wij u, o.a. via deze website, informeren. Zie tabblad Dag van Indisch Erfgoed 2024!


Plaquette in Borrekuil markeert leed dat Molukkers is aangedaan

(artikel uit de Limburger)

In de Molukse wijk Borrekuil in Geleen werd zaterdag 4 mei een plaquette onthuld die de gemeente Sittard-Geleen schenkt aan de Molukse gemeenschap in de wijk.

De plaquette vormt onderdeel van de toekenning van de status ‘Eeuwige grafrechten 1e generatie Molukkers’, die in 1951 in Nederland aankwamen, en is een uiting van erkenning door de gemeente van het de Molukse gemeenschap aangedane leed bij en na hun gedwongen verscheping.

De plechtigheid bij gemeenschapshuis Merpati begon om 10 uur. Na het hijsen van de Molukse vlag, werd een gebed voorgedragen, en waren er toespraken van burgemeester Hans Verheijen, Molukker Joop Franciscus die in de wijk opgroeide, en van Molukse organisaties.

Aansluitend werd de plaquette onthuld. Gitarist Rudy de Queljoe, van de Molukse muziekgroep Massada, gaf met Rudy Lumalessil een muzikaal intermezzo. Dewan (wijkraad, red.) Wijk Maluku Borrekuil Geleen (DWMBG) sloot het programma af met een gezamenlijk diner.

 

Ook in de Potterstraat in Geleen en in de Jan van Eyckstraat in Sittard, waar ook Molukse gemeenschappen wonen, werden kunstwerken geplaatst. Bovendien worden eretekens op de graven van eerste generatie Molukkers aangebracht.


In Filmhuis De Spiegel/ Royal in Heerlen, wordt 28 april 2024 onderstaande trilogie vertoond:

TRILOGIE: STAND VAN DE ZON / MAAN / STERREN

 

Indonesië, 2001 / 300 minuten
Let op met kinderen tot 12 jaarAngstGrof taalgebruikDrugs- en/of alcoholmisbruik
Regie: Leonard Retel Helmrich
Met: Rumidjah, Bakti en Dwi

Afgelopen jaar overleed Leonard Retel Helmrich op 63-jarige leeftijd. Met hem verliest Nederland een volstrekt unieke regisseur van documentaires, bekend van zijn Single Shot Cinema. Ter nagedachtenis aan hem vertonen wij integraal zijn Indonesië-trilogie, iets dat sinds 2011 niet meer gebeurd is. Wat ons betreft kennen te weinig mensen deze bijzondere regisseur en zijn trilogie.

Na een bewind van tweeëndertig jaar moest Soeharto in 1998 aftreden als gevolg van een voortwoedende crisis. Het was het begin van een woelige periode die in Indonesië de Reformasi genoemd wordt. Sindsdien gaan de aanhoudende politieke veranderingen in Indonesië gepaard met opstanden, armoede en onzekerheid. Meer dan tweehonderdvijftig miljoen Indonesiërs hebben daaronder te lijden. Zo ook de hoofdpersonen uit de trilogie: de 60-jarige vrouw Rumidjah en haar zoon Bakti en kleindochter Dwi.

In zijn bekende Single Shot Cinema-stijl, met een vloeiend bewegende camera, lange opnames en geen commentaar of interviewvragen, observeert Retel Helmrich de spanningen tussen stad en platteland, het christendom en de islam en tussen arm en rijk. Rode draad is de immer ondeugend grijnzende Bakti, die door zijn moeder en broer streng wordt toegesproken op zijn goklust en lethargie.

Leonard Retel Helmrich portretteert in zijn trilogie over het moderne Indonesië de familie Sjamsuddin, die hij meer dan twaalf jaar zou blijven volgen.

*Na de Stand van de Maan is er volop tijd om te eten. Dat kan bijvoorbeeld op een paar minuten lopen in het Indonesische restaurant Toko Patja.*

Zondag 28 april: (13.00 uur) Stand van de Zon
Met een korte inleiding door producent en scenarioschrijver Hetty Naaijkens-Retel Helmrich. Naderhand is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Hetty werd geboren in Bandung en repatrieerde op bijna 2-jarige leeftijd met haar familie naar Nederland. Na een carrière als docent Nederlands en maatschappijleer richtte ze met haar broer Leonard in 1989 Scarabeefilms op. Ze produceerde en regisseerde diverse internationaal gelauwerde documentaires en speelfilms.

Zondag 28 april: (16.00 uur) Stand van de Maan
Met een korte inleiding door producent en scenarioschrijver Hetty Naaijkens-Retel Helmrich. Naderhand is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Zondag 28 april: (19.00 uur) Stand van de Sterren
Met een inleiding door M.A. filmwetenschapper en filmdocent Karlijn Naaijkens. Ze schreef haar masterscriptie over de bijzondere Single Shot Cinema Techniek die bedacht en ontwikkeld werd door haar oom Leonard Retel Helmrich. In haar scriptie vergeleek ze de documentaire Stand van de Sterren met reguliere documentaires en keek daarbij onder andere naar filmstijl en cameratechniek.

Voordeelticket: Spiegelpashouder: € 16,- / Niet spiegelpashouder: € 22,-

Let op, mochten er bezoekers zijn die slechts één van de drie documentaires willen zien dan kan er online of aan de kassa een losstaande ticket gekocht worden.


DocumentaiRe : Indie VERLOREN- "Selling a colonial war" -                                                                                                  Filmhuis ZICHT  (Kleine Zaal) te sIttard                         Vrijdag 12-1-2024         Aanvang 20:15u Einde 22:07

Herstelbetalingen voor de koloniale oorlog in Indonesië zouden

meer dan terecht zijn, blijkt uit Selling a Colonial War. Maar het

gaat om zo’n astronomisch bedrag dat ze er niet zullen komen.

 

In het lijvige Selling a Colonial War houdt regisseur In-Soo Radstake de beeldvorming over de koloniale oorlog in Indonesië kritisch tegen het licht. ‘Vaak gaat het alleen over de veteranen van die oorlog, of juist de periode ervoor; de jappenkampen tijdens WO II. Het gaat nooit over de politieke machinerie.’ Uit zijn documentaire wordt duidelijk dat de Nederlandse overheid een gerichte strategie had waarin propaganda en censuur ervoor zorgden dat maar weinig mensen wisten wat er écht speelde in ‘Indië’.
Radstake werkte vier jaar aan de film. ‘Corona kwam tussendoor, maar dat kwam eigenlijk wel goed uit omdat ik daardoor nog veel meer onderzoek kon doen.’ Hij bracht weken door in het Nationaal Archief. En toen het eenmaal weer kon, reisde hij naar Australië, de VS en Indonesië om verschillende historici te spreken. ‘Dat internationale perspectief ontbrak nog, vond ik.’

Samen schetst dit alles een gedetailleerd en ontluisterend beeld van een van de zwartste bladzijdes van de Nederlandse geschiedenis. Van een overheid die koste wat kost haar handelsbelangen wilde behouden en daarvoor nietsontziend te werk ging.

De documentaire bevat enkele historische pareltjes. Zoals beelden van het ingrijpen door de Verenigde Naties – het was een van de eerste echte grote kwesties waar ze zich over bogen – en een onthutsend (voorgelezen) gesprek tussen Roosevelt en Wilhelmina, exemplarisch voor de rassenleer die toen nog hoogtij vierde. Explosief nieuw materiaal is een interview met voormalig minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot, zelf geboren in Nederlands-Indië. Hij vertelt dat hij destijds samen met premier Jan-Peter Balkenende

en Gerrit Zalm (Financiën) had berekend wat het zou kosten om herstelbetalingen te doen aan alle door de oorlog gedupeerden: bijna honderd miljard euro. ‘Dat is niet op te brengen,’ zegt Bot in de documentaire. Radstake: ‘Ik denk dat hij daar veel vragen over gaat krijgen. Hij wilde meewerken omdat hij het goed vond dat het verhaal in een brede context werd geplaatst, in plaats van hapsnap een quote halen.’

Radstake vindt het belangrijk om als documentairemaker geen morele positie in te nemen. ‘De schuldvraag is eigenlijk het minst interessant. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in meningen; het komt vaak neer op een actrice die ook een keer naar een palmboom heeft gekeken en dan op primetime iets mag zeggen. In die zin debiliseren media het debat.’

Event Headline

  

Op 25 mei a.s. komt Reggie Baay naar Heerlen. SCHUNCK organiseert een interview met deze bekende schrijver.

Reggie Baay (Leiden, 1955) werd geboren in Nederland, maar zijn ouders kwamen begin jaren ’50 uit Indië naar Nederland. We schrijven met opzet die niet meer bestaande naam van de oude kolonie in de Oost, omdat Baay zowel in zijn studies als in zijn romans teruggrijpt op deze wereld die niet meer bestaat, maar voor de mensen die er geboren werden en er opgroeiden een heel concrete rol in hun leven speelt. De wereld van de Indo, mensen die - of zij dat nu wilden of niet - tussen de Nederlanders en de inlanders in stonden, doordat zij van ‘gemengd bloed’ waren. Baay zal worden geïnterviewd door Dick Gebuys.

 

 

Schedule

Aanvang

19:30

 

Locatie

Schunck GLASPALEIS

 

Kaart

Kosten 5,- 

 


Location

SCHUNCK (Glaspaleis)

Bongerd 18

1411JM Heerlen

https://www.schunck.nl/nl/bibliotheek/agenda/reggie-baay

 


Bibliografie