Hormat is voor ons respect en eer betuigen aan de slachtoffers van de tweede wereldoorlog in het voormalige nederlands-indië en de nasleep van de indonesische vrijheidsstrijd

Over ons

De initiatiefgroep bestaat uit tweede en derde generatie Indische Nederlanders, woonachtig in Zuid-Limburg, die de behoefte aan een gedenkplaats, gedenkteken en jaarlijkse herdenking in de regio Zuid-Limburg, hebben aangegrepen om tot realisatie ervan over te gaan. Het hoger doel is het duurzaam behoud van ons cultureel erfgoed voor volgende generaties. De belangrijkste beweegredenen zijn:

  • eerbetoon aan de overledenen, en
  • de erkenning van de Indisch Nederlandse geschiedenis. 

De Initiatiefgroep, alsmede het projectteam is:

- André Simon

- Peter Heuperman

- Mark Koot

- Rob Crompvoets

- Eugène van Leer

- Rick Martherus

- Tjeerd Nijkerken

- Hub Janssen

 

Zij zullen zich verderop aan u persoonlijk voorstellen.

Wat we doen

De initiatiefgroep zet zich belangeloos in voor de realisatie van een gedenkplaats, gedenkteken en jaarlijkse herdenking in de regio Zuid-Limburg van de slachtoffers van de tweede wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië en de nasleep van de Indonesische vrijheidsstrijd.  

 

- Door middel van het geschreven en  

  gesproken woord lichten wij onze

  omgeving voor over de Nederlands-

  Indische geschiedenis, meer

  specifiek de periode van de tweede

  wereldoorlog en de nasleep van de

  Indonesische vrijheidsstrijd.

 

- Wij bewegen onze omgeving ertoe om in

  voldoende mate adhesie te betuigen

  aan ons initiatief en ons daarmee in staat

  te stellen in overleg te treden met de

  regionale overheden.

  U kunt uw adhesie betuigen door via de

  onderstaande link naar onze concept

  petitie en handtekeningenregister te

  gaan. U kunt uw digitale handtekening

  plaatsen. Help ons, u verdient het!

 

Ofschoon enkele leden van het projectteam maatschappelijk geëngageerd zijn, is er geen sprake van politieke- of religieuze banden. Waringin is een Burgerinitiatief. 

Contact

Primair zijn de voorzitter en secretaris van het projectteam aanspreekpunt en hiervoor vindt u hieronder de contactgegevens.

 

André Simon

Galerijstraat 32

6432 AV HOENSBROEK

tel.  +31 (0)6.15343015

E-mail aesimon@home.nl

 

Peter Heuperman

Joke Smitstraat 19

6416 HS HEERLEN

tel. +31 (0)6.15201568

E-mail peter.heuperman@home.nl

 

Teken de petitie door op onderstaande afbeelding te klikkenDit is waar wij om geven

Waringin, een initiatiefgroep van Indische Nederlanders heeft zich ten doel gesteld in Zuid-Limburg een herdenkingsmonument voor alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands Indië en de naoorlogse bevrijdingsstrijd van Indonesië te realiseren. Hierover zijn al vergevorderde gesprekken met de gemeente Heerlen gevoerd. De tweede doelstelling is het bewerkstelligen van een breed nationaal bewustzijn van de geschiedenis van Nederlands Indië, de Indische Nederlanders en allen die banden hebben met Nederlands Indië.  De komende viering van de bevrijding van Nederlands Indië op 15 augustus zal als de officiële startdatum fungeren voor de campagne van Waringin om in de Nederlandse samenleving steunbetuigingen te vergaren.


WARINGIN is een 'Burgerinitiatief' en een Stichting sinds 14 februari 2018