Hormat is voor ons respect en eer betuigen aan de slachtoffers van de Tweede wereldoorlog in het voormalig nederlands-indië en de nasleep van de indonesische vrijheidstrijd


Wie zijn we en wat doen we?


Tot 14 februari 2018 was Waringin een “Burgerinitiatief”.

Vanaf 14 februari 2018 zijn wij een Stichting aangemerkt als een culturele ANBI.

De primaire doelstelling was het realiseren van een gedenkplaats, gedenkmonument en het organiseren van een jaarlijkse regionale Indië -herdenking.

Secundaire doelstelling is initiatieven te ontplooien die een wezenlijke bijdrage leveren aan de historisch juiste belichting van de Nederlands-Indische geschiedenis, als onlosmakelijk deel van de Nederlandse geschiedenis.

Daarbij streven wij  naar een verankering van het historisch Nederlands-Indisch en Molukse verleden in de Nederlandse samenleving en tevens aansluiting zien te vinden bij de verscheidenheid van de Nederlands-Indische en Molukse doelgroepen en generaties.

Daarnaast ontplooien we culturele educatieve initiatieven, ter behoud en waarborg van het Indisch- Molukse erfgoed

 

De gedenkplaats en het monument zijn in 2019 gerealiseerd in samenwerking met APG, ABP en de Gemeente Heerlen. Daartoe is met deze partijen per 1 juli 2019 een convenant afgesloten voor de duur van 15 jaar.

Het verwerven van een brede maatschappelijke aandacht en steun voor onze jaarlijkse Indië-herdenking op 15 augustus en voor onze cultureel educatieve initiatieven, teneinde de Indische / Molukse geschiedenis en de herinneringen aan het voormalig Nederlands-Indië levend te houden is een van onze speerpunten.

 

Jaarlijks organiseren wij de Regionale Indië – Herdenking op 15 augustus in de “ABP-tuin” ook bekend als “de Ingenieur Dingertuin”.

 

In het kader van de kennisoverdracht geeft ons gast – docententeam jaarlijks op diverse  middelbare scholen en lerarenopleiding Fontys, historische lezingen c.q. themabeschouwingen over het voormalig koloniaal Nederlands – Indië.

Daarbij wordt onze (eigen gemaakte) brochure “Onvoltooid Verleden Tijd” aan de leerlingen uitgedeeld.

 

Sinds 2022 wordt een grote bijeenkomst georganiseerd met muziek en dans met als primaire doelstelling het samenzijn / een dialoog met elkaar te hebben.

Deze dag heet “Bersama Selatan”.

 

Daarnaast hebben we vorig jaar i.s.m. Royal /Filmhuis de Spiegel een “Dag van het Indisch Erfgoed” georganiseerd waarbij aandacht werd gegeven aan diverse facetten van de Indische cultuur.

 

Interne organisatie:

Wij vinden het belangrijk dat onze organisatie transparant en professioneel is en dat er in de samenstelling van het Bestuur meer continuïteit komt.

 

Hiertoe zijn een aantal belangrijke stappen gezet zoals uitbreiding van het Bestuur, een duidelijke taakverdeling, oude documenten aangepast en de website overzichtelijker gemaakt en alle ontbrekende informatie er op gezet.

 

Waringin


Waringin oftewel Treurvijg komt over de gehele Indonesische archipel voor en wordt al eeuwenlang als poortwachter tegen boze geesten bij de ingang van iedere Kampung aangeplant. De boom is het symbool van veiligheid en staat vanwege het samengesteld karakter (veel luchtwortels vormen één boom) ook voor gezamenlijkheid. Niet voor niets komt de Waringin ook voor in het wapen van Indonesië als één van de vijf Pancasila-waarden (Gotongrojong) 


 

JE STAAT DAAR ZO ZELFBEWUST

ZOALS MENSEN JE ERVAREN

DIEP GEWORTELDE BOOM IN INDONESISCHE AARDE

IN DE SCHADUW VAN JE BLADERKROON

VOEL IK MIJ VERTROUWD

IN MIJN HERINNERINGEN, BLIJF JE AANWEZIG

BEWUST VAN MIJN OORSPRONG 

 IN INDIË EN MET ELKAAR.


Indië monument

In de ABP / Ir. Dingertuin in Heerlen