Het DB / Dagelijks Bestuur van de Stichting Waringin bestaat uit 3 leden:

 

1. Voorzitter

    André Simon

    aesimon@kpnmail.nl

    voorzitter@waringinhormat.nl

 

2. (Aspirant)Secretaris / Contactadres Waringin

    Rick Martherus

    Gaffelhof 49

    6418 KC    Heerlen

    tel.nr. 0610226156

    secretariaat@waringinhormat.nl

 

3. Penningmeester

    Frans Robroek

    penningmeester@waringinhormat.nl