Info over herdenking 2020

Door het Covid- 19 virus en de beperkende maatregelen t.a.v. herdenkingen/bijeenkomsten, was het lang onzeker of de jubileum herdenking dit jaar wel kon doorgaan.

Half juni hebben we in overleg met de Gemeente besloten om de herdenking wel te laten doorgaan.

Wel in beperkte vorm en daarom alleen voor genodigden. De herdenking zal wel via een livestream te volgen zijn.

Meer informatie over deze dag volgt zo spoedig mogelijk

 

Het Bestuur van Waringin