Gegevens boekjaar 2018

De gegevens boekjaar 2018  zijn:

 

1. het jaarverslag 2018 / uitgeoefende activiteiten 2018

2. de financiële verantwoording  over 2018

 

Deze gegevens zullen in het eerste kwartaal van 2019 gepubliceerd worden.

Het Bestuur